Dziś jest środa 19.02.2020
Imieniny :Bettiny, Konrada, Mirosława

Gminne Centrum Informacji

28.06.200512:24

Tomasz Winnicki

Nasza gmina znalazła się w dwudziestce gmin województwa mazowieckiego, które wygrały konkurs o grant na tworzenie Gminnych Centrów Informacji.

Gratulacje Marszałka Województwa Mazowieckiego

Gminne Centra Informacji to placówki ukierunkowane na aktywizację ludzi młodych oraz społeczności lokalnych i ożywienie lokalnego rynku poprzez zapewnienie łatwego dostępu do nowoczesnych technologii przekazu informacji. Tworzenie GCI umożliwia kontakt z Powiatowymi Urzędami Pracy, poprzez stałą współpracę i pomoc merytoryczną przekazywanie ofert pracy, szkolenia itp. Bliższy kontakt ze społecznością lokalną powoduje skrócenie drogi klienta (bezrobotnego, poszukującego pracy) do urzędu pracy.
Program tworzenia Gminnych Centrów Informacji przewiduje, że władze samorządowe najniższego szczebla (gminy), a także inne zainteresowane podmioty tworzyć będą warunki umożliwiające dostęp do szerokiej informacji ułatwiającej obywatelom poruszanie się na rynku pracy lokalnym, regionalnym i ogólnokrajowym. Wdrożenie idei Gminnych Centrów Informacji w Polsce  staje się jednym z praktycznych przejawów działań na rzecz realizacji zapisów zawartych zarówno w dokumencie „Cele i kierunki społeczeństwa informacyjnego w Polsce”, jak też w dokumencie „e-Polska - Plan działań na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce w latach 2001-2006”.

Głównym ograniczeniem osób bezrobotnych w korzystaniu z nowych możliwości jest dostęp do nowoczesnego sprzętu komputerowego i znaczne koszty pełnego wykorzystywania. Szczególne bariery w dostępie do informacji i nowoczesnego sprzętu istnieją w małych miejscowościach i na terenach wiejskich.
Do podstawowych zadań Gminnych Centrów Informacji należy prowadzenie różnorodnych form poszukiwania pracy dla przyszłych i aktualnych absolwentów, osób bezrobotnych i poszukujących pracy m.in. poprzez stałe nawiązywanie kontaktów z przedsiębiorcami krajowymi i zagranicznymi, gromadzenie informacji o kursach zawodowych i językowych, stypendiach, studiach podyplomowych i studiach zagranicznych. Gminne Centra oferują możliwość znalezienia się w bazie danych udostępnianej pracodawcom, uzyskanie informacji przydatnych w przygotowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej. Zapewniają dostęp do banku ofert pracy, biuletynów informacyjnych o przedsiębiorstwach i wymaganiach pracodawców wobec kandydatów do pracy. Zbierają również informacje dotyczące profilu działalności zakładów pracy.

Działalność Gminnych Centrów Informacji jest wielokierunkowa: absolwentom, bezrobotnym i poszukującym pracy służą pomocą w tworzeniu zawodowego życiorysu, a pracodawcom umożliwiają pozyskanie odpowiednich pracowników. W pracy tych placówek powszechnie wykorzystywane są najnowsze technologie upowszechniania i wymiany informacji, jak np. internet, komputerowe bazy danych.

© Gmina Płoniawy - Bramura 2004

Nota prawna
Projekt i wykonanie Maxus Net Communications