Dziś jest piątek 21.02.2020
Imieniny :Eleonory, Lenki, Kiejstuta

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY PŁONIAWY-BRAMURA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Płoniawy-Bramura

24.05.200515:18

Tomasz Winnicki

 

Na podstawie art. 17 pkt.10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz. 717/ oraz uchwały nr 40/IX/03 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 9 września 2003 roku zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Płoniawy-Bramura dotyczącego obszaru całej gminy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 2 do 23 czerwca 2005 roku w siedzibie Urzędu Gminy w godzinach 8-15.00. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 16 czerwca 2005 roku w Urzędzie Gminy pokój nr 20 o godzinie 12.00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia  nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 lipca 2005 r.

© Gmina Płoniawy - Bramura 2004

Nota prawna
Projekt i wykonanie Maxus Net Communications