Dziś jest piątek 21.02.2020
Imieniny :Eleonory, Lenki, Kiejstuta

XIX sesja Rady Gminy Płoniawy-Bramura

30.09.200410:32

Tomasz Winnicki

Działając na podstawie art. 20 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. nr 142, póz. 1591 zpóźn.zm.) zwołuję XIX sesję Rady Gminy Płoniawy-Bramura na dzień 04 października 2004 r.(poniedziałek) na godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Płoniawach - Bramurze.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie.

2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

3. Rozpatrzenie zgłoszonych propozycji w sprawie usuwania odpadów z terenu gminy.

4. Informacja o pracach Wójta pomiędzy sesjami Rady.

5. Zapytania i wnioski.

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy na rok 2004 ,

2) wprowadzenia zmian w Statucie Gminy,

3) o zamiarze likwidacji przedszkola w Krasińcu,

4) zgłoszenia oferty na kandydata na członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie.

7. Zapytania, wolne głosy, komunikaty.

8. Zamknięcie obrad.

(-) Włodzimierz Załęski

Przewodniczący Rady

© Gmina Płoniawy - Bramura 2004

Nota prawna
Projekt i wykonanie Maxus Net Communications