Dziś jest poniedziałek 01.06.2020
Imieniny :Gracji, Jakuba, Konrada

Konsultacje projektu Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2011 rok

17.01.201115:34

Tomasz

 

Działając  na podstawie uchwały nr  215/XLIV/10 Rady Gminy Płoniawa-Bramura z dnia  19 października 2010 r w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania działalności pożytku publicznego lub   organizacjami pozarządowymi i  podmiotami  prowadzącymi działalność  pożytku publicznego, Wójt Gminy Płoniawy-Bramura  ogłasza konsultacje projektu  Rocznego  Programu  Współpracy z Organizacjami  Pozarządowymi  na 2011 rok. o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
Program jest podstawowym dokumentem określającym zasady współpracy pomiędzy gminą Płoniawy-Bramura a działającymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Zawiera zakres i formy współpracy finansowej i pozafinansowej, a także priorytetowe obszary współpracy gminy z ww. organizacjami.  
Konsultacje będą trwać w okresie od 25 stycznia 2011 r. do 01 lutego 2011 r. Propozycje zmian poszczególnych zapisów Programu należy zgłaszać  na e-mail, przewodniczący.rady@ploniawy-bramura.pl lub osobiście złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy w Płoniawach-Bramurze. Można też wysłać pocztą  na adres: Urząd Gminy Płoniawy-Bramura, 06-210 Płoniawy-Bramura.


                                                                                                        Wójt Gminy
                                                                                                   Włodzimierz Załęski

 
 

© Gmina Płoniawy - Bramura 2004

Nota prawna
Projekt i wykonanie Maxus Net Communications