Dziś jest piątek 21.02.2020
Imieniny :Eleonory, Lenki, Kiejstuta

Nabór na rachmistrzów spisowych

15.12.201009:04

Tomasz

Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór na rachmistrzów spisowych w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2011 r.

 

Na podstawie art. 18, ust. 2, lit. d) ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. ( Dz. U. Nr 47, poz. 277 ) ogłasza się nabór na rachmistrzów spisowych, którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie Gminy Płoniawy- Bramura.

Główny Urząd Statystyczny określił następujące warunki, jakie winien spełniać kandydat na rachmistrza spisowego:

1. ukończone 18 lat,
2. posiadać co najmniej średnie wykształcenie ,
3. posiadać prawa publiczne,
4. być niekaranym za przestępstwa popełnione umyślnie ( w tym przestępstwa skarbowe),
5. powinien mieszkać, pracować lub pobierać naukę na terenie Gminy Płoniawy- Bramura
6. być w pełni dyspozycyjnym:

·         w okresie szkoleń rachmistrzów spisowych tj. (od 5 stycznia 2011 r. do 25 lutego 2011 r. także w soboty),

·         obchodu przedspisowego (1-17 marca 2011r.),

·         odprawy przepisowej (6-7 kwietnia 2011 r.)

·         oraz trwania spisu: 8 kwietnia do 30 czerwca 2011 r.

Prace spisowe wymagają zatem ponad 3 miesiące dyspozycyjności. Szacuje się wstępnie, iż w miesiącu prace spisowe prowadzone będą przez 150-200 godzin (co stanowi równowartość całego etatu).

7. posiadać bardzo dobrą znajomość komputera i łatwość obsługi zaawansowanych funkcji telefonów komórkowych, szybkość w uczeniu się aplikacji informatycznych, pożądane jest posiadanie znajomości funkcjonowania systemu GPS,
8. posiadać pełną sprawność fizyczną,
9. posiadać umiejętności interpersonalne w postaci łatwego nawiązywania kontaktów, sprawnego i skutecznego komunikowania się z respondentami, wzbudzania zaufania wśród osób, z którymi będzie przeprowadzać wywiady,
10. być asertywnym, uprzejmym, cierpliwym, radzić sobie w sytuacjach konfliktowych,
11. być obowiązkowym, rzetelnym oraz posiadać umiejętność organizacji pracy własnej,
12. posiadać doskonałą znajomość języka polskiego,

Zgłoszenia należy dokonywać w Urzędzie Gminy Płoniawy Bramura pok. nr 18

GUS określił liczbę 3 rachmistrzów spisowych dla Gminy Płoniawy-Bramura.

Termin zgłoszeń: do dnia 20 grudnia 2010 r.

Po ustaleniu ostatecznej grupy osób zakwalifikowanych do pracy jako rachmistrzowie, Urząd Gminy Płoniawy- Bramura  może wystąpić do Krajowego Rejestru Karnego z zapytaniem o karalność tych osób.

Kandydaci na rachmistrzów spisowych zostaną zgłoszeni do Wojewódzkiego Biura Spisowego. Przejdą jeden cykl 3-dniowych szkoleń w okresie podanym w pkt.6. Szkolenie zakończone będzie egzaminem. Kandydat , który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie będzie mógł przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie. Ukończenie egzaminu z wynikiem pozytywnym daje podstawę do zawarcia z kandydatem umowy-zlecenia przez Urząd Statystyczny.

Dla zawarcia umowy - zlecenia kandydat na rachmistrza zobowiązany będzie do podania danych wymaganych przez GUS, w określonym terminie.

Rachmistrz spisowy złoży na piśmie przyrzeczenie o bezwzględnym przestrzeganiu tajemnicy statystycznej (art. 10 ustawy o statystyce publicznej). Zobowiązany jest do przestrzegania zapisów ustawy o ochronnie danych osobowych. Udostępnianie lub wykorzystywanie danych uzyskanych w spisie dla celów innych niż Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011, podlega odpowiedzialności karnej.

Rachmistrzowi spisowemu podczas wykonywania czynności spisowych przysługuje ochrona prawna dla funkcjonariuszy publicznych.

 

© Gmina Płoniawy - Bramura 2004

Nota prawna
Projekt i wykonanie Maxus Net Communications