Dziś jest sobota 04.07.2020
Imieniny :Aureli, Malwiny, Zygfryda

Kompetencje

 

1.      Podstawowym zadaniem Gminy jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców, tworzenie warunków dla racjonalnego i harmonijnego  rozwoju Gminy oraz organizowanie życia publicznego.

2.     Zaspokajanie zbiorowych potrzeb Gminy obejmuje w szczególności sprawy:

a)     ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,

b)     wiejskich dróg, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego ,

c)     wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymywania czystości oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną, cieplną i gazową,

d)    lokalnego transportu zbiorowego,

e)    ochrony zdrowia,

f)     pomocy społecznej – w tym: ośrodków i zakładów opiekuńczych,

g)    edukacji publicznej,

h)    gminnego budownictwa mieszkaniowego,

i)     kultury - w tym: gminnych i innych placówek upowszechniania kultury,

j)     kultury fizycznej i turystyki - w tym: terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,

k)    targowisk i hal targowych,

l)     zieleni i zadrzewień,

m)   cmentarzy,

n)    porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej,

o)    utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,

p)    polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej ,

q)    wspierania i upowszechniania idei samorządowej,

r)     promocji Gminy,

s)     współpracy z organizacjami pozarządowymi,

t)     współpracy ze społeczeństwami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

© Gmina Płoniawy - Bramura 2004

Nota prawna
Projekt i wykonanie Maxus Net Communications