Dziś jest poniedziałek 13.07.2020
Imieniny :Danieli, Irwina, Małgorzaty

Miejsca pamięci

CHODKOWO WIELKIE

Kliknij na obraz, aby go powiększyć

 SZKOŁA

Karny Obóz Pracy
Gmach szkolny w 1940 r. został zamieniony na obóz karny. Zgromadzono tu ludzi do ciężkiej pracy w lesie. Rozlegające się jęki wieczorami, świadczyły, że ludzie byli bici. Trudno było wszystkim przesłuchać i przeżyć te ciężkie dni. Następnie szkoła spełniała funkcję spichlerza, szpitala, a w końcowej fazie znów zorganizowano obóz karny. Ludność była zatrudniana przy kopaniu rowów strzeleckich.
Wzmiankę podpisała Maria Zatorska Kierownik Szkoły
Podstawowej w Chodkowie.
Notatka zamieszczona jest w Kronice Szkoły w Chodkowie Wielkim.


PŁONIAWY
Obelisk + Pomnik

Kliknij na obraz, aby go powiększyć
Na cmentarzu grzebalnym w Płoniawch znajduje się Grób Nieznanego Żołnierza.
Treść napisu:


Braciom Poległym za Wolność
1863 rok
Rodacy


Pochowani są tam uczestnicy Powstania Styczniowego w 1863 r. Bitwę opisano: Książka Stanisława Zielińskiego pt. „Bitwy i Potyczki 1863-1864".

Pomnik

Kliknij na obraz, aby go powiększyć

Cmentarz grzebalny. Obiekt powstał w 1995 roku. Ufundowany przez Urząd Gminy Płoniawy-Bramura.

Treść napisu:

Pamięci Pomordowanych przez Urząd Bezpieczeństwa
w latach 1945-1952

Wymieniono 13 nazwisk:
1. Izydor Niestępski 251.
2. Szczepan Zabielski 271.
3. Roman Drzemaszkiewicz 261.
4. Henryk Pszczółkowski 231.
5. HalinaZałęska251.
6. Włodzimierz Chodkowski 221.
7. Ireneusz Rybaczyk 261.
8. Stanisław Olszewski 251.
9. Stefan Tomaszewski 201.
10. Aleksander Krakowski 221.
11. Stanisław Lewandowski 211.
12. Czesław Rudziński 231.
13. Henryk Milewski 261.

Pomordowanych w ZSRR 1940-1945
1. Stanisław Chodkowski - Katyń
2. Bronisław Godlewski - Ostaszków
3. Bronisław Załęski - Łagier


PODOŚ
Pomnik-Płyta

 Kliknij na obraz, aby go powiększyć  Kliknij na obraz, aby go powiększyć

Płyta znajduje się w lesie Podoskim.

Treść napisu:


Bohaterom Poległym w 1863 roku
Rodacy

Fundatorem obiektu jest Komitet Gminny Polskiego Stronnictwa Ludowego przy Urzędzie Gminy w Płoniawach-Bramurze. Obiekt powstał w 1966 roku.
W książce pt. „Bitwy i potyczki 1863-1864" Stanisław Zieliński opisał: "Po rozproszeniu się oddziału pod Karniewem ruszył Wacław Sztainkeler z pozostałymi 66 powstańcami posiadającymi wszystkiego 32 strzelby myśliwskie, w lasy Podosia, gdzie z powodu choroby zdał chwilowo dowództwo bratu Tytusowi Szteinkelerowi. Wałujew, nie spuszczając z oka oddziału, podążał w ślad za nim i napadł na kąpiących się w stawie powstańców. Właśnie zamierzano wyruszać gdy nagle ukazali się Kozacy. W popłochu chwytano za broń i walczono zawzięcie, lecz garstka musiała ulec przewadze moskali, których było pół tysiąca. Szesnastu poległo na miejscu,
między nimi dowódca Tytus.


JACIAŻEK
Obelisk-Krzyż Przydrożny

 Kliknij na obraz, aby go powiększyć  Kliknij na obraz, aby go powiększyć

Przy drodze w Jaciążku naprzeciwko Szkoły Podstawowej znajduje się Krzyż z napisem:


Polakom Męczennikom Poległym
w Obronie Wiary i Ojczyzny
Rodacy

Znajdują się tu prochy Polaków pomordowanych w Jenieckim Obozie Pracy w Pomiechówku. W 1999 roku został odnowiony przez Panów: Grzegorza i Mariana Sitarskich.


WEGRZYNOWO
Pomnik

 Kliknij na obraz, aby go powiększyć

Na cmentarzu grzebalnym znajduje się Pomnik Nieznanego Żołnierza – walk z II wojny światowej z 1939 roku.
Z informacji uzyskanych od starszych mieszkańców Węgrzynowa wynika, że 5 września 1939 roku dwóch żołnierzy na koniach przyjechało do Węgrzynowa. Ludzie chcieli przebrać ich w cywilne ubrania, ale oni nie zgodzili się. Żołnierze przyjechali od strony Gruduska, konie zostawili w Węgrzynowie. Jeden z nich poszedł dalej, a drugi ruszył z granatami do
miejscowości „Chodup”. Właśnie tu bohatersko walczył z nieprzyjacielem rozbijając granatami samochody pancerne. W czasie ycofywania się w stronę Węgrzynowa, gdy przeskakiwał płot, dostał serię z karabinu maszynowego. Niemcy z honorami pochowali Go na cmentarzu w Węgrzynowie. Prawdopodobnie żołnierz pochodził z Częstochowy.


KRASINIEC
Tablica

 Kliknij na obraz, aby go powiększyć  

Przy drodze od Szczuk znajduje się tablica ku czci pomordowanych pracowników cukrowni, w czasie II wojny światowej. Treść napisu:

Pamięci Poległych Kolegów Zamordowanych
Przez Zbirów Hitlerowskich Oraz Poległych
W Walce O Wolność J Demokrację
Koledzy

Fundatorem tablicy jest Cukrownia „Krasiniec".

© Gmina Płoniawy - Bramura 2004

Nota prawna
Projekt i wykonanie Maxus Net Communications