Dzi jest sobota 17.04.2021
Imieniny :Anicety, Klary, Rudolfina

Gmina wczoraj i dzi

Pocz徠ki osadnictwa na  terenie Naszej gminy si璕aj bardzo odleg造ch czas闚. Na prze這mie nowej i starej ery na tereny te przybywali kupcy rzymscy. Osadnictwo koncentrowa這 si w闚czas w dolinie rzeki Narew wzd逝 kt鏎ej ci庵n窸y si szlaki handlowe. Pierwsze wzmianki o wsiach P這niawy – Bramura i W璕rzynowo pochodz z po這wy XIV w. G堯wn funkcj tego terenu by這 rolnictwo i dostarczanie pobliskim    miastom   produkt闚 rolnych. Rozw鎩 ziem przerwa造 wojny ze Szwedami w drugiej po這wie XVII wieku, kolejne zniszczenia przynios造 przemarsze wojsk szwedzkich i saskich w czasie tzw. Wojny P馧nocnej (XVIII wiek) oraz I i II wojna 鈍iatowa.

Do najwa積iejszych  zabytk闚   na   terenie Gminy   nale膨:   

drewniany ko軼i馧 z ko鎍a XVII w. o konstrukcji zr瑿owej, oszalowany oraz dzwonnica prawdopodobnie z XVIII w. w W璕rzynowie a tak瞠 ko軼i馧 klasycystyczny z dzwonnic z pierwszej po這wy XIX w.,    dw鏎 w Jaci捫ku   z   ko鎍a XIX w.,   zesp馧 dworski wraz z parkiem w Szczukach  z drugiej po這wy XIX w, oraz cukrownia w Krasi鎍u  z  prze這mu   XIX i  XX wieku. 

Dzieje gminy i jej funkcje si璕aj  zabor闚: rosyjskiego i cz窷ciowo austriackiego. Formowanie    si   gminy  i    samorz康u   wiejskiego  nast瘼owa這 wraz z     przekszta販aniem     gminy      dominialnej, opartej   na   w豉dzy   dziedzica  w這軼i,
w jednostk stanowi帷 podstawowe ogniwo  administracji pa雟twa. Na bazie gminy dominialnej  feudalnego okresu , powstawa豉 gmina typu nowo篡tnego, kszta速owana rozwojem administracji pa雟twa burz帷ego struktur  feudaln.  
Formowanie si modelu nowo篡tnej gminy  wiejskiej post瘼owa這 z procesem przechodzenia od feudalizmu do kapitalizmu trzech pa雟tw rozbiorowych Polski. Spo貫cze雟two polskie  okresu po zniesieniu  podda雟twa i pa雟zczyzny, likwidowanej przez ponad p馧 wieku po rozbiorach Rzeczypospolitej szlacheckiej, wzbogacone zosta這 o cz這n stoj帷ych poza prawem, tj. ch這p闚, uznanych za wolnych i r闚nych obywateli. Gmina jawi si b璠zie ch這pom  jako jednostka administracyjna pa雟twa, nak豉daj帷a obowi您ki  i 鈍iadczenia dla jego potrzeb.  Rzec mo積a, 瞠 gmina z tego okresu  funkcjonowa豉    w    teoretycznym   jej   kszta販ie, wyra穎nym w formie prawa.
W        polskiej     my郵i        reformistycznej       postulowano  przekszta販enie     gminy w demokratyczne ogniwo administracji, spe軟iaj帷e funkcje organizatora 篡cia gospodarczego, kultury i opieki spo貫cznej.  Jednak瞠 iluzoryczna  wolno嗆, nie zabezpiecza豉 prawem w豉sno軼i gruntowej, nie oddzia造wa豉  na kszta速owanie  postaw obywatelskich  ch這p闚, nie budzi豉 ich zainteresowania dla wybor闚 do zgromadze gminnych, cho takie prawo by這 im dane.
W Ksi瘰twie Warszawskim za gmin by豉 uznana ka盥a wie, stanowi帷a podstawowe ogniwo administracji pa雟twa. Na jej czele sta  w鎩t, wyznaczony przez  prefekta spo鈔鏚 ludno軼i miejscowej, a zatwierdzony przez ministra spraw wewn皻rznych. Od w鎩ta wymagano umiej皻no軼i czytania i  pisania. Wobec powszechnego  analfabetyzmu ch這p闚, z nielicznymi tylko wyj徠kami, w鎩t m鏬 pe軟i  urz康 w kilku gminach, maj帷  na miejscu so速ys闚 za swoich zast瘼c闚. W鎩towi   by豉     powierzona   w豉dza   policyjna   dla   utrzymania porz康ku i ludno軼i w pos逝sze雟twie. Do obowi您k闚 w鎩ta nale瘸這 og豉szanie zarz康ze publicznych. Od w鎩ta nie wymagano specjalnych kwalifikacji urz璠niczych i nie otrzymywa on wynagrodzenia.  Z up造wem czasu znakiem post瘼u  by這 wyposa瞠nie gminy  wiejskiej w rad, o ograniczonych wprawdzie kompetencjach i w praktyce nie powo造wanych do 篡cia. By豉 to wszak瞠 zapowied powo造wania obok w豉dz pa雟twowych organu samorz康u lokalnego, wybieranego na zgromadzeniach wiejskich. Rad okre郵a prawodawca  jako organ obraduj帷y i kontroluj帷y, posiadaj帷y prawo  podejmowania decyzji w sprawie u篡cia maj徠ku gminy oraz zaspokajania potrzeb lokalnych gminy jak: budowanie dr鏬, most闚, szk馧ek publicznych, uchwalanie  bud瞠tu, nak豉danie podatk闚 nazywanych sk豉dkami miejscowymi. Jednak瞠 w praktyce  by造 to tylko za這瞠nia, a na tak sytuacj mia豉 wp造w  z這穎no嗆 okresu historycznego Polski. 
1) Zr瑿y  samorz康u terytorialnego zacz窸y si kszta速owa  od roku 1918. Proces ten trwa do czasu wybuchu II wojny 鈍iatowej w 1939 r. W okresie  tym samorz康 by rzecznikiem  interes闚  spo貫cznych wobec administracji pa雟twowej. Mia te wp造w na dzia豉lno嗆 gospodarcz  i o鈍iatowo-kulturaln.  W samorz康zie upatrywano wielk szko喚 篡cia  obywatelskiego i wychowania patriotycznego  oraz uzupe軟ienie     demokratycznego    charakteru     pa雟twa, dlatego,  瞠  uczy   on pracy  z    po篡tkiem dla og馧u  i siebie, rozwija  spo貫czno-polityczn  鈍iadomo嗆 ch這p闚,a co najwa積iejsze  wi您a  ich z pa雟twem.Kolejne    etapy  reformowania    samorz康u    przypadaj    na lata   1944-1950,w kt鏎ych  kszta速owa豉 si koncepcja organ闚 w豉dzy  i administracji terenowej na wszystkich szczeblach  podzia逝 terytorialnego.
2) II okres przypada na lata 1950-1954, w kt鏎ych  aparat pa雟twowy oparty zosta na jednolitym systemie  rad narodowych, jako organ闚 przedstawicielskich, skupiaj帷ych pe軟i w豉dzy w terenie.
3) III okres  to lata 1954-1973, w kt鏎ych funkcjonowa造 w gromadach, b璠帷ych najni窺zymi jednostkami podzia逝, gromadzkie rady narodowe, a tak瞠 rady narodowe osiedli.
4) IV    okres  lat 1973-1983,  w   kt鏎ych    dzia豉造     gminne   rady   narodowe i wprowadzono dwustopniowy podzia administracyjny pa雟twa
5) V okres od 1990 r. stanowi o kszta販ie  obecnej idei samorz康no軼i i  jest wci捫 nowelizowany.

© Gmina P這niawy - Bramura 2004

Nota prawna
Projekt i wykonanie Maxus Net Communications